Menu

Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dzień 9 czerwca 2023r. (piątek) w Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto przypadające w sobotę 11.11.2023r. Jednocześnie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie otwarty w tym dniu. Wyświetl statystyki i reklamy Promuj post Lubię to! Komentarz Udostępnij

Zakończenie budowy nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie

W dniu 22.05.2023 r. nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla potrzeb mieszkańców Miasta Puck. Na ten cel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. pozyskała bezzwrotną dotację w kwocie 3,24 mln PLN z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Na mocy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy realizowany był w okresie październik 2020 r. – maj 2023 r. projekt pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla…