Informacja w sprawie opłat GOK

W związku ze zmianą oprogramowania obsługującego administrowane zasoby mieszkaniowe – Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku prosi o wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi GOK łącznie z opłatami świadczeń (żółta książeczka) na dotychczasowy rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krokowej 52 8349 0002 0000 8598 2000 0020.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy godziny pracy administratora i telefony kontaktowe:

pon.-pt. godz: od 7.00 do 15.00
administratorzy 0 58 6730 – 414, 0 58 6730 – 418, 0 58 6730- 417,
dział techniczny 0 58 6730 – 415, 0 58 6730 – 416, 0 58 6730-412.

W przypadku wystąpienia awarii po godz. 15.00 dyżury pełnią:

POGOTOWIE TECHNICZNE:
ciepłownicze 0 58 6732 – 127,
elektryczne 505 050 956, 505 050 957,
hydrauliczne 505 050 953, 505 050 938.