Informacja w sprawie opłat

W związku ze zmianą systemu oprogramowania obsługującego administrowane zasoby wspólnot mieszkaniowych – Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku prosi o wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi GOK, łącznie z opłatami kosztów eksploatacji i świadczeń na dotychczasowy, podstawowy rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej – eksploatacja.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy godziny pracy administratora i telefony kontaktowe:
pon.-pt. godz: od 7.00 do 15.00
administratorzy 0 58 6730 – 414, 0 58 6730 – 418, 0 58 6730- 417,
dział techniczny 0 58 6730 – 415, 0 58 6730 – 416, 0 58 6730-412.

W przypadku wystąpienia awarii po godz. 1500 dyżury pełnią:

POGOTOWIE TECHNICZNE:
ciepłownicze 0 58 6732 – 127,
elektryczne 505 050 956, 505 050 957,
hydrauliczne 505 050 953, 505 050 938.