Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oszczędzaj czas i pieniądze

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przygotowuje się do rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Armii Wojska Polskiego w Pucku. Aktualnie trwa faza projektowa. Pierwsze prace ruszą już w 2018 roku.

Ciepło sieciowe to najbardziej efektywne, bezpieczne, ekologiczne i niezawodne źródło ogrzewania i ciepłej wody dla miast. Skutecznie zwalcza niską emisję i poprawia jakość powietrza w mieście. To także rozwiązanie konkurencyjnie cenowo, charakteryzujące się najniższą dynamiką wzrostu kosztów w stosunku do innych sposobów ogrzewania (1 GJ energii z naszej instalacji to obecnie 58,00 zł, a np. 1 GJ ciepła pozyskiwanego z gazu to średnio 71,00 zł).

Nasza energia, to także oszczędności w budowie, obsłudze i konserwacji kotłowni!

Dzięki planowanej inwestycji mieszkańcy zyskają nie tylko lepsze i tańsze źródło ciepła. Tereny przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wpłyną na wzrost wartości położonych na nich obiektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych odbiorców ciepła PGK Sp. z o.o. do niezbędnego minimum ogranicza wymogi finansowe, formalno-prawne oraz zaangażowanie odbiorców w całą procedurę związaną z przyłączeniem obiektu do sieci. Wszystkim zajmuje się dostawca ciepła, w tym wykonaniem przyłącza, montażem węzła oraz odbiorami technicznymi. W ramach umowy zapewniona zostanie także całodobowa obsługa pogotowia ciepłowniczego i profesjonalne doradztwo techniczne.

Pucka Gospodarka Komunalna wciąż zbiera wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Nowy Świat 10 a. Resztą zajmą się pracownicy PGK. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem tel. 58 673-21-27.