Sprzedaż żużla

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi sprzedaż żużla w cenie 1 zł/tonę netto.

Zainteresowanych zapraszamy do biura ZEC w celu wypełnienia karty przekazania odpadu i uzyskania informacji o sposobie korzystania z odpadu.