Zmiana organizacji ruchu w związku z zamknięciem ul. Nowy Świat

Informujemy, iż w dniu 11 lutego 2019 r. Wykonawca planuje rozpocząć budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy do skrzyżowania z Al. Lipową. Na czas robót w/w fragment ulicy zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Ze względów technologicznych ul. Męczenników Piaśnicy nadal pozostanie zamknięta.

Zostanie zorganizowany objazd. Do ul. 1 Maja, 12 Marca, Szpitala, Urzędu Miasta, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Rynku, Fary, Portu Rybackiego, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Sambora zostanie zorganizowany objazd ul. Wojska Polskiego, Przebendowskiego, Al. Lipową i ul. 1 Maja. Nadal obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ul. Sambora. Na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Męczenników Piaśnicy stała się ona dwukierunkowa i obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Jedynie dla mieszkańców będzie możliwy dojazd do swoich posesji na zamkniętych fragmentach ulic. Pozostała organizacja ruchu nie uległa zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również trasa autobusu „Linia po Pucku”. Czasowo nieczynne staną się przystanki przy Urzędzie Miasta (nr 19) oraz na Placu Obrońców Wybrzeża (nr 20). Autobus od przystanku Nowy Świat (nr 18) wraca ulicami Al. Lipową, Przebendowskiego i Wojska Polskiego w stronę ronda im. Macieja Płażyńskiego celem kontynuowania trasy w kierunku do ulicy Wejherowskiej.

Prosimy przewidzieć więcej czasu na dojazd do pracy i szkoły. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.