Zmiana wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PUCK

            Informujemy iż z dniem 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy miasta Puck zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych na swoich nieruchomościach z podziałem na:

 • Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale (kolor żółty pojemnika/worka odbieranych z nieruchomości lub odpady można dostarczyć na PSZOK)
 • Szkło (kolor zielony pojemnika/worka odbieranych z nieruchomości lub odpady można dostarczyć na PSZOK
 • Papier, Makulatura (kolor niebieski pojemnika/worka odbieranych z nieruchomości lub odpady można dostarczyć na PSZOK
 • Bioodpady (kolor brązowy pojemnika/worka odbieranych z nieruchomości lub kompostowane w przydomowym kompostowniku, odpady można dostarczyć na PSZOK. Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości  deklarującej przydomowy kompostownik)
 • Odpadów wielkogabarytowych  (odbieranych z nieruchomości 2x w roku w formie wystawki lub odpady można dostarczyć na PSZOK)
 • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(odbieranych z nieruchomości 2x w roku w formie wystawki lub odpady można dostarczyć na PSZOK)
 • Przeterminowanych leków ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Przeterminowane środki chemiczne ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Zużytych baterii i akumulatorów ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych 220kg/rok z deklaracji ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Zużytych opon 4 szt./rok z deklaracji ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Zużytych żarówek, świetlówek ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Zużytych ubrań, tekstylia ( należy dostarczyć na PSZOK)
 • Zmieszanych odpadów komunalnych, rozumianych jako odpady pozostałe, których nie można zakwalifikować do powyższych odpadów(kolor czarny pojemnika, odpady odbierane tylko z  nieruchomości).

Od 1 stycznia 2020 roku zmienia się opłata za odbiór i zagospodarowanie w/w odpadów komunalnych.

 • 25,00zł miesięcznie od mieszkańca
 • 23,50zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku budynku jednorodzinnego deklarującego kompostowanie odpadów bio w przydomowym kompostowniku.

Worki na odpady segregowane (żółty, niebieski, zielony, brązowy) zapewnia  Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.. Pakiet startowy worków dla nieruchomości przechodzących od 1 stycznia 2020 roku z braku segregacji na obowiązkową segregację zostanie dostarczony w dniach 30 i 31 grudnia 2019 roku. Kolejne worki będą dostarczane (tak jak w przypadku nieruchomości już segregujących) w ramach odbioru odpadów segregowanych na tzw. wymianę. W każdej chwili wszyscy mieszkańcy miasta otrzymają nieodpłatnie dodatkowe worki do segregacji w biurze obsługi klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach 700-15 00, Błądzikowo, ul. Pucka 24.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki leży po stronie właściciela/zarządcy.

Wszystkie nieruchomości administrowane przez PGK Spółka z o.o. w Pucku (wspólnoty mieszkaniowe i budynki komunalne) zostaną wyposażone  w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie handlowej nowe pojemniki we wszystkich wymaganych kolorach, posiadających odpowiednie atesty jakościowe. Pojemniki można zakupić w biurze obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 700-15 00, Błądzikowo, ul. Pucka 24 w cenie:

 • Pojemnik o objętości 120 litrów –  129,00zł 
 • Pojemnik o objętości 240 litrów –  159,00zł
 • Pojemnik o objętości 1100 litrów – 810,00zł