„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck.” – dofinansowanie NFOŚIGW

„W dniu 7 lipca br. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck.”

Całkowity koszt realizacji projektu 4.927.923,32 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 3.421.762,29 PLN”