Informacja dotycząca cen maksymalnych za energię cieplną w okresie 01.03.2023-31.12.2023

Zakład Energetyki Cieplnej PGK Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r.

Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Ponieważ zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r., w systemie ciepłowniczym Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przy obecnie obowiązującej Taryfie dla ciepła najkorzystniejszy dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy jest system rozliczeń z wykorzystaniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, od 1 marca 2023r. w dalszym ciągu będzie stosowany ten sam system rozliczeń, jak dotychczas.