Menu

Zakład Energetyki Cieplnej – dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA
  • Taryfa dla ciepła 2018-2019 – pobierz
  • Taryfa dla ciepła 2017-2018 – pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych – pobierz
  • Zapytanie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej – pobierz
  • Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła – pobierz
  • Informacja o wpływie wytwarzanego ciepła rok 2017 – pobierz