Menu

Rozbudowa sieci ciepłowniczej – ul. Wojska Polskiego, Jakuba Wejhera i Sędzickiego w Pucku

Zakład Energetyki Cieplnej informuje, że rozpoczęto inwestycję oraz przekazano plac pod budowę nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla rejonu ulic Wojska Polskiego, Jakuba Wejhera i Sędzickiego w Pucku. Łączna długość nowo wybudowanej sieci wraz z przyłączeniami wynosić będzie 776 mb. Zrealizowane prace umożliwią przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych nowych odbiorców, którzy wyposażeni zostaną w ramach realizowanej inwestycji w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły cieplne. Wykonawcą robót została firma BmB Santech z Gdańska, z którą podpisano umowę na realizację niniejszego zadania o wartości blisko 1,05 mln zł.    

Utrudnienia w ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

MAPA – BUDOWA KANALIZACJI – UTRUDNIENIA W RUCHU Informujemy, iż w dniu 3 września 2018 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku. Prace rozpoczną się na ul. Łąkowej, po czym Wykonawca przystąpi do robót na ul. kmdr. E. Szystowskiego oraz około 10 września na ul. 10-go Lutego. W załączeniu przedstawiamy projekt czasowej zmiany organizacji  ruchu. Na ul. Łąkowej budowana będzie kanalizacja o długości ok. 200 m. Podczas trwania prac lewy pas ruchu będzie zwężany odcinkami ok. 50 m oraz nastąpi ograniczenie prędkości do 30 km/h. Równolegle prowadzone będą prace na ul. kmdr. E. Szystowskiego. Zostanie tam…