Menu

Informacja w sprawie opłat

W związku ze zmianą systemu oprogramowania obsługującego administrowane zasoby wspólnot mieszkaniowych – Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku prosi o wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi GOK, łącznie z opłatami kosztów eksploatacji i świadczeń na dotychczasowy, podstawowy rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej – eksploatacja. Jednocześnie poniżej przedstawiamy godziny pracy administratora i telefony kontaktowe: pon.-pt. godz: od 7.00 do 15.00 administratorzy 0 58 6730 – 414, 0 58 6730 – 418, 0 58 6730- 417, dział techniczny 0 58 6730 – 415, 0 58 6730 – 416, 0 58 6730-412. W przypadku wystąpienia awarii po godz. 1500 dyżury pełnią: POGOTOWIE TECHNICZNE: ciepłownicze 0 58 6732 –…

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oszczędzaj czas i pieniądze

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przygotowuje się do rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Armii Wojska Polskiego w Pucku. Aktualnie trwa faza projektowa. Pierwsze prace ruszą już w 2018 roku. Ciepło sieciowe to najbardziej efektywne, bezpieczne, ekologiczne i niezawodne źródło ogrzewania i ciepłej wody dla miast. Skutecznie zwalcza niską emisję i poprawia jakość powietrza w mieście. To także rozwiązanie konkurencyjnie cenowo, charakteryzujące się najniższą dynamiką wzrostu kosztów w stosunku do innych sposobów ogrzewania (1 GJ energii z naszej instalacji to obecnie 58,00 zł, a np. 1 GJ ciepła pozyskiwanego z gazu to średnio 71,00 zł). Nasza energia, to także oszczędności w budowie, obsłudze i konserwacji kotłowni! Dzięki planowanej inwestycji mieszkańcy zyskają nie…

Sprzedaż żużla

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi sprzedaż żużla w cenie 1 zł/tonę netto. Zainteresowanych zapraszamy do biura ZEC w celu wypełnienia karty przekazania odpadu i uzyskania informacji o sposobie korzystania z odpadu.