Menu

Cmentarz komunalny

CMENTARZ BIURO OBSŁUGI CMENTARZA DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT GROBONET

Biuro Zarządcy Cmentarza Komunalnego w Żelistrzewie znajduje się w Błądzikowie przy ulicy Puckiej 24 i czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Administrator tj. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje się:

– prowadzeniem dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

  1. ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
  2. księgi grobów na cmentarzu
  3. rejestru kart i aktów zgonów

– pełnieniem nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu

– bieżącym utrzymaniem czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza

– pielęgnacją zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.)

– usuwaniem aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze

– odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym