Menu

O ZWK ds. dokumentacji

O ZWK DS. DOKUMENTACJI O ZWK DS. EKSPLOATACJI DOKUMENTY DO POBRANIA KONTAKT

Zakład Wodno Kanalizacyjny do Spraw Dokumentacji

Zakład zajmuje się obsługą odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858) i Regulaminami na podstawie posiadanych decyzji:

 • o zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Puck S-703/1/02 z dnia 03.12.2002r
 • o zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Puck OŚiGW – 6412/zezw/01/2005 z dnia 13.12.2005r

zakres oferowanych usług:

 1. Prowadzenia rozliczeń za usługę dostawy wody i odbioru ścieków:
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy głównych
 • rozliczenia wg wskazań przepływomierzy
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy za wodę bezpowrotnie zużytą
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych ( na podstawie stosownych umów )
 • rozpatrywanie reklamacji związanych z dostawą wody i odbioru ścieków
 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowe i/lub sieci kanalizacyjnej:
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
 • uzgadnianie projektów podłączenia do sieci wod-kan
 • uzgadnianie usytuowania urządzeń i uzbrojenia w stosunku do sieci wod-kan
 • wydawanie warunków technicznych montażu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

kontakt z zakładem:

 • osobiście w biurze w nowej siedzibie w Błądzikowie w godz. 7.00-15.00
 • telefonicznie pod numerem tel. 535 449 025 w godz 7.00-15.00
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zwk-dokumentacja@pgkpuck.pl
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną: pobierz