Menu

Dokumenty do pobrania – ZWK

O ZWK DS. DOKUMENTACJI O ZWK DS. EKSPLOATACJI DOKUMENTY DO POBRANIA KONTAKT

Dokumenty do pobrania:

  • Warunki techniczne dot. montażu podlicznika: pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy:pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych: pobierz
  • Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:(obowiązuje od 11.10.2018r.) pobierz
  • Zgłoszenie odbioru przyłącza :  pobierz
  • Wniosek o przeniesienie wodomierza – pobierz
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – pobierz
  • Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Miasta Puck oraz częściowo Gminy Puck za 2020r. – pobierz