Menu

Dokumenty do pobrania – ZWK

O ZWK DS. DOKUMENTACJI O ZWK DS. EKSPLOATACJI DOKUMENTY DO POBRANIA KONTAKT

Dokumenty do pobrania:

  • Warunki techniczne dot. montażu podlicznika: pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy:pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych: pobierz
  • Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:(obowiązuje od 11.10.2018r. do 07.08.2022) pobierz
  • Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (obowiązuje od 08.08.2022): pobierz
  • Zgłoszenie odbioru przyłącza :  pobierz
  • Wniosek o przeniesienie wodomierza – pobierz
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – pobierz
  • Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za 2021r – pobierz