Menu

Galeria

SEMINARIUM

podsumowujące realizację projektu pn.

„Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Seminarium odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej mieszczącej się w Ratuszu na I piętrze, przy ul. Stary Rynek 1 w Pucku.

Celem seminarium będzie zaprezentowanie i podsumowanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu w latach 2018 – 2019.

 

20191217_122141
20191217_131201
20191217_131950
20191217_132542
20191217_133417

Previous
Next