Menu

O ZRB

O ZRB KONTAKT

 

Zakład zajmuje się:

  • bieżąco konserwacją nieruchomości oraz dokonywaniem napraw budynku, jego
    pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają mieszkańcom lokali
    właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej,

 

  • usuwaniem awarii i skutków awarii w nieruchomościach,

 

  • zapewniamy pogotowie techniczne