Menu

Obwieszczenia

Rozbudowa sieci ciepłowniczej – ul. Wojska Polskiego, Jakuba Wejhera i Sędzickiego w Pucku

Zakład Energetyki Cieplnej informuje, że rozpoczęto inwestycję oraz przekazano plac pod budowę nowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla rejonu ulic Wojska Polskiego, Jakuba Wejhera i Sędzickiego w Pucku. Łączna długość nowo wybudowanej sieci wraz z przyłączeniami wynosić będzie 776 mb. Zrealizowane prace umożliwią przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych nowych odbiorców, którzy wyposażeni zostaną w ramach realizowanej inwestycji w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły cieplne. Wykonawcą robót…

Utrudnienia w ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

MAPA – BUDOWA KANALIZACJI – UTRUDNIENIA W RUCHU Informujemy, iż w dniu 3 września 2018 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pucku. Prace rozpoczną się na ul. Łąkowej, po czym Wykonawca przystąpi do robót na ul. kmdr. E. Szystowskiego oraz około 10 września na ul. 10-go Lutego. W załączeniu przedstawiamy projekt czasowej zmiany organizacji  ruchu. Na ul. Łąkowej budowana będzie kanalizacja o długości ok. 200…

Nowy adres PSZOK

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 maja 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców miasta Puck i Gminy Puck został przeniesiony z bazy PGK Puck przy ul. Zamkowej 6 na nową wybudowaną bazę w Błądzikowie ul. Pucka 24. Na bazie PGK Puck przy ulicy Zamkowej 6 w Pucku nie  można już pozostawiać innych odpadów jak tylko przeterminowane lekarstwa oraz zużyte baterie. Godziny pracy PSZOK-u na nowej bazie…

Wyszukiwarka pochowanych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jako administrator cmentarza komunalnego w Żelistrzewie informuje, że wdrożyła internetowy system wyszukiwania osób pochowanych GROBONET, aby móc korzystać należy kliknąc w poniższy link: http://puck.polski-cmentarz.pl/grobonet

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oszczędzaj czas i pieniądze

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przygotowuje się do rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Armii Wojska Polskiego w Pucku. Aktualnie trwa faza projektowa. Pierwsze prace ruszą już w 2018 roku. Ciepło sieciowe to najbardziej efektywne, bezpieczne, ekologiczne i niezawodne źródło ogrzewania i ciepłej wody dla miast. Skutecznie zwalcza niską emisję i poprawia jakość powietrza w mieście. To także rozwiązanie konkurencyjnie cenowo, charakteryzujące się najniższą dynamiką wzrostu kosztów w stosunku do innych sposobów ogrzewania (1 GJ energii…

Sprzedaż żużla

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi sprzedaż żużla w cenie 1 zł/tonę netto. Zainteresowanych zapraszamy do biura ZEC w celu wypełnienia karty przekazania odpadu i uzyskania informacji o sposobie korzystania z odpadu.

Informacja o wpływie wytwarzanego ciepła w roku 2017 na środowisko

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) przekazujemy Państwu informację dotyczącą struktury paliw zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania ciepła na środowisko, wytwarzanego w Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez PGK Sp. z o.o. w roku 2017: – węgiel kamienny: 100%…

Informacja w sprawie opłat GOK

W związku ze zmianą oprogramowania obsługującego administrowane zasoby mieszkaniowe – Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku prosi o wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi GOK łącznie z opłatami świadczeń (żółta książeczka) na dotychczasowy rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krokowej 52 8349 0002 0000 8598 2000 0020. Jednocześnie poniżej przedstawiamy godziny pracy administratora i telefony kontaktowe: pon.-pt. godz: od 7.00 do 15.00 administratorzy 0 58 6730 – 414, 0 58 6730 – 418, 0…

Informacja w sprawie opłat

W związku ze zmianą systemu oprogramowania obsługującego administrowane zasoby wspólnot mieszkaniowych – Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku prosi o wnoszenie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi GOK, łącznie z opłatami kosztów eksploatacji i świadczeń na dotychczasowy, podstawowy rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej – eksploatacja. Jednocześnie poniżej przedstawiamy godziny pracy administratora i telefony kontaktowe: pon.-pt. godz: od 7.00 do 15.00 administratorzy 0 58 6730 – 414, 0 58 6730 – 418, 0 58 6730- 417,…