Menu

Aktualności

07-01-2022 – biura PGK będą nieczynne

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy  dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Jednocześnie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie otwarty w tym dniu.

Utrzymanie czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.