Menu

Aktualności

Likwidacja kasy spółki – 1 stycznia 2019 r.

INFORMACJA Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpi likwidacja kasy Spółki zlokalizowanej w Pucku przy ulicy Zamkowej 6. W związku z powyższym po 1 stycznia 2019 roku wpłat gotówkowych będzie można dokonywać w placówce Banku Spółdzielczego w Krokowej Odział w Pucku przy Placu Obrońców Wybrzeża 11 (obok MANHATANU), w którym Spółka posiada rachunki bankowe. Mając na uwadze dobro klienta informujemy, że od wpłaconych należności bank nie będzie pobierał opłat.