Menu

Aktualności

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oszczędzaj czas i pieniądze

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przygotowuje się do rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Armii Wojska Polskiego w Pucku. Aktualnie trwa faza projektowa. Pierwsze prace ruszą już w 2018 roku. Ciepło sieciowe to najbardziej efektywne, bezpieczne, ekologiczne i niezawodne źródło ogrzewania i ciepłej wody dla miast. Skutecznie zwalcza niską emisję i poprawia jakość powietrza w mieście. To także rozwiązanie konkurencyjnie cenowo, charakteryzujące się najniższą dynamiką wzrostu kosztów w stosunku do innych sposobów ogrzewania (1 GJ energii z naszej instalacji to obecnie 58,00 zł, a np. 1 GJ ciepła pozyskiwanego z gazu to średnio 71,00 zł). Nasza energia, to także oszczędności w budowie, obsłudze i konserwacji kotłowni! Dzięki planowanej inwestycji mieszkańcy zyskają nie…

Sprzedaż żużla

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi sprzedaż żużla w cenie 1 zł/tonę netto. Zainteresowanych zapraszamy do biura ZEC w celu wypełnienia karty przekazania odpadu i uzyskania informacji o sposobie korzystania z odpadu.

Informacja o wpływie wytwarzanego ciepła w roku 2017 na środowisko

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) przekazujemy Państwu informację dotyczącą struktury paliw zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania ciepła na środowisko, wytwarzanego w Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez PGK Sp. z o.o. w roku 2017: – węgiel kamienny: 100% Informacja o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2017: – CO2 6 654,9 Mg, – SO2 20,3 Mg, – NOx 12,7 Mg, –…