Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Informacja o rekompensatach do rachunków za ciepło

Utworzono: 14-09-2022

Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Zgodnie z ustawą określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione do cen z rekompensatą.

Komu przysługuje rekompensata:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe –  odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do PGK Sp. z  o.o. według wzoru (Załącznik nr 1)
Grupa 3 – inne podmioty podmioty biznesowe wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do PGK Sp. z o.o. według wzoru  (Załącznik nr 2)
Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do PGK Sp. z o.o. według wzoru (Załącznik nr 2)
Wymagane dokumenty – oświadczenia – dotyczy grup 2, 3 i 4.

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4 powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla podmiotów, które nabyły uprawnienia w dacie wejścia w życie ustawy termin ten mija 11 października 2022 roku.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) – prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw / uchwał.

Sposób składania oświadczeń:

Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: sekretariat@pgkpuck.pl, lub zec@pgkpuck.pl
W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.
Oznacza to, że odbiorcy ciepła, po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci nowymi cenami za ciepło. Nowe ceny będą stosowane w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za przesył), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującymi taryfami lub cennikami.

Aktualne informacje i materiały na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

Przejdź do góry strony