Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Zakres działalności

Do podstawowego zakresu działalności gospodarczej Spółki należy świadczenie usług komunalnych takich jak:

 • zaopatrywanie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, czyli prowadzenie administracji budynków mieszkalnych i użytkowych,
 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła,
 • wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 • oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni na terenie Pucka,
 • zimowe odśnieżanie terenów i placów
 • usługi remontowo – budowlane, ciepłownicze i hydrauliczne.

Poza tym Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom klientów świadczy usługi w zakresie:

 • wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wynajmu na indywidualne cele taboru jezdnego w tym koparko-ładowarki,
 • wynajmu kontenerów na odpady budowlane, ziemię i gruz oraz ich zrzut na wysypisko,
 • sprzedaży pojemników i worków na odpady,
 • selektywnej zbiórki odpadów w tym szkło, papier, butelki PET,
 • koszenia trawy, karczowania terenów zielonych oraz wycinki drzew
 • wynajem łodzi motorowych i skuterów wodnych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Dane Firmy:

NIP: 587-02-00-062
REGON: 191415939

Historia PGK

Historia Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku liczy już ponad 55 lat.

Jako datę powołania i rocznicę działalności przyjmuje się rok 1962. Jednakże jest to okres ciągłych zmian, rozwoju, reorganizacji i rozbudowy firmy. W wyniku tych zmian z dniem 1 lipca 1997 roku powołano Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. jako jednoosobową spółkę Gminy Miasta Puck, która została w dniu 16 września 1997 roku wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Gdańsku pod numerem RHB 12329. Podstawę prawną powstania Spółki stanowi Uchwała nr 172/97 Zarządu Miasta Puck z dnia 26 czerwca 1997 roku.

W okresie niemal 55 lat istnienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności komunalnej na terenie miasta, gminy i powiatu puckiego zatrudnionych było około 1200 pracowników, a obecnie w Spółce pracuje 100 osób.

Władze Spółki

Zarząd Spółki w składzie:

 • Marek Falkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza w składzie:

 • Wojciech Ambrosiewicz – Przewodniczący
 • Błażej Wendt – Zastępca Przewodniczącego
 • Aleksandra Kaczmarek – członek
 • Piotr Banasiak – członek

Przejdź do góry strony