Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej szafki narzędziowej ruchomej z wyposażeniem oraz wyposażenia stanowiska w nowe elektronarzędzia i narzędzia ręczne w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie,

na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20

Utworzono: 12-01-2023

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142091

Przejdź do góry strony