Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kontenerów w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”

realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Utworzono: 12-01-2023

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140287

Przejdź do góry strony