Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowych regałów, stołów i mebli warsztatowych w ramach zadania Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck

realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Utworzono: 12-01-2023

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146894

Przejdź do góry strony