Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1 Maja 9, 12 Marca 1 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych”

oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka”

Utworzono: 18-08-2022

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1 Maja 9, 12 Marca 1 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122763

Przejdź do góry strony