POIS.02.02.00-0044/18

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”.

Dofinansowanie projektu z UE 3.421.762,29 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu 4.927.923,32 PLN.

POIS.02.02.00-0044/18