Menu

Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

“Dostawa prasy stacjonarnej z kontenerami” w ramach projektu pn.: “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”

      Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma EZamowienia

Przetarg na “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck :

Przetarg nieograniczony na : dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do odbioru i transportu odpadów komunalnych:

Przetarg nieograniczony na : dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do odbioru i transportu odpadów komunalnych: ( Zakończone )

Zaprojektowanie, wybudowanie oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, w formule zaprojektuj i wybuduj ( Zakończone )

Przetarg nieograniczony na : dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do odbioru i transportu odpadów komunalnych (ZAKOŃCZONE)

 • Ogłoszenie o zamówieniu –pobierz
 • SIWZ –pobierz
 • Pytania i odpowiedzi – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi 07.10.2019 – pobierz
 • Protokół z otwarcia ofert – pobierz
 • Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz

Przetarg nieograniczony na : dostawę fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej (ZAKOŃCZONE)

 • Ogłoszenie o zamówieniu –pobierz
 • SIWZ –pobierz
 • Pytania i odpowiedzi – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi cz. 2 – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi cz. 3 – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi cz. 4 – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi cz. 5 – pobierz
 • Pytania i odpowiedzi cz. 6 – pobierz
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
 • Protokół z otwarcia ofert na zamiatarkę – pobierz
 • Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz

Przetarg nieograniczony na : sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowy Świat (ZAKOŃCZONE)