Menu

Telefony Alarmowe

  • zgłoszenie awarii sieci kanalizacyjnej lub przyłącza kanalizacyjnego
  • zgłoszenie awarii sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego
  • zgłoszenie awarii wodomierza
58 673-04-24
całodobowo
  • zgłoszenie awarii na sieciach ciepłowniczych CO i CWU
58 673-21-27 całodobowo
  • zgłoszenie awarii sieci elektrycznej w budynkach administrowanych przez Pucką Gospodarkę Komunalną
505 050 956 po godz. 15:00 – od 1 do 15 dnia miesiąca
505 050 957
po godz. 15:00 – od 16 do końca miesiąca
  • zgłoszenie awarii związanych ze stanem technicznym administrowanych budynków
58 673-04-15 (-416)
Pn-Pt od 7:00 do 15:00
  • zgłoszenia dot. utrzymania zieleni, letniego i zimowego utrzymania dróg
 505 050 952 (-951)
 całodobowo