Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Cmentarz komunalny

Biuro Zarządcy Cmentarza Komunalnego w Żelistrzewie znajduje się w Błądzikowie przy ulicy Puckiej 24 i czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. Administrator tj. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zajmuje się:

Prowadzeniem dokumentacji cmentarnej, a w szczególności:​

  • ksiąg cmentarnych osób pochowanych na cmentarzu
  • księgi grobów na cmentarzu
  • rejestru kart i aktów zgonów

Pełnieniem nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe i kamieniarskie na cmentarzu
Bieżącym utrzymaniem czystości na terenie cmentarza i terenie przyległym bezpośrednio do cmentarza
Pielęgnacją zieleni na terenie cmentarza (koszenie traw, przycinki sanitarne drzew i krzewów, grabienie liści itp.)
Usuwaniem aktów wandalizmu i inne prace remontowo-naprawcze
Odśnieżanie, usuwanie lodu, posypywanie piaskiem w okresie zimowym

Biuro Obsługi Cmentarza

Biuro Obsługi Cmentarza Komunalnego w Żelistrzewie znajduję się w Pucku przy ulicy 10 Lutego 11 (Zakład Pogrzebowy Kalia) i czynne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 a w sobotę od 8:00 do 13:00. Biuro Obsługi zajmuje się:

  • prowadzeniem gospodarki kwaterami grzebalnymi
  • pobieraniem opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym cennikiem i przekazywaniem ich Zarządcy Cmentarza
  • ustalanie warunków i terminów pogrzebów
  • rezerwacją miejsc wolnych na cmentarzu

Przejdź do góry strony