Menu

WFOŚiGW w Gdańsku

  1. Nazwa zadania; Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck.
  2. Koszt kwalifikowany zadania; 12.908.923,16 zł.
  3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku; Pożyczka – 4.207.502,00 zł
  4. Opis zadania, a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji; Zadanie polegało na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w Mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowano i przebudowano łącznie 5.828,73 mb. sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 5.265,85 mb. sieci kanalizacji grawitacyjnej i 562,88 mb. sieci kanalizacji tłocznej oraz zamontowano dwie sieciowe przepompownie ścieków. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji został osiągnięty w główny efekt ekologiczny zadania w postaci Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w ilości 28 RLM.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku