Menu

WFOŚiGW w Gdańsku

  1. Nazwa zadania; Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck.
  2. Koszt kwalifikowany zadania; 12.912.762,00 zł.
  3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku; Pożyczka – 4.207.502,00 zł
  4. Opis zadania, a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji; Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej do odbierania ścieków komunalnych oraz poprawa efektywności i niezawodności w zakresie ich odbioru.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku