Odpady budowlane

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

Odpady budowlane można samodzielnie odpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje możliwość bezpłatnego oddania przez mieszkańców odpadów budowlanych (gruz ceglany, gruz betonowy, pustaki, kafelki, tynki, zaprawy, worki zawierające wapno, cement, kleje, deski, okładziny ścian, podłóg, sufitów, płyty gipsowo-kartonowe, odpady sanitarne, okna, ramy okienne, drzwi) w/g ustalonych limitów.

Grafika 1: Odpady budowlane