Odpady niebezpieczne

Należy je samodzielnie wywieźć na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub umieścić w specjalnie wyznaczonych miejscach:

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

  • Baterie i akumulatory można oddać na PSZOK.
  • Baterie można dostarczyć do dedykowanych pojemników znajdujących się w wybranych placówkach handlowych oraz w urzędzie gminy.
  • Świetlówki, żarówki energooszczędne oraz inne artykuły zawierające rtęć (np. termometry) można oddać na PSZOK.
  • Tonery i tusze używane w drukarkach i kserokopiarkach można oddać na PSZOK.
  • Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam można oddać na PSZOK.
  • Środki ochrony roślin, środki owadobójcze oraz puste opakowania po nich można oddać na PSZOK.
  • Przeterminowane lub niezużyte leki powinny być przekazane do specjalnych pojemników, które znajdują się w aptekach na terenie miasta lub można oddać na PSZOK.
  • Odpady potencjalnie zakaźne, takie jak odpady z badań stężenia cukru we krwi, igły do penów lub ampułko-strzykawki, można przekazać do specjalnych pojemników, które są ustawione w aptekach lub można oddać na PSZOK.
Grafika 1: Odpady niebezpieczne