Papier

Papier wrzucamy do niebieskiego worka lub pojemnika

Do niebieskiego worka/pojemnika należy wyrzucać:

 • Papier gazetowy, pakowy, kredowy
 • Kartony
 • Czasopisma
 • Książki
 • Tekturę
 • Niewykorzystane tapety papierowe czyste (bez tynku i kleju)
 • Wyroby papierowe (wytłoczki od jajek, puzzle)
 • Torby papierowe
 • Papier szkolny i biurowy

NIE WRZUCAJ TU:

 • Tetrapaków (np. kartonów po mleku, soku) - należy umieścić je w pojemniku żółtym dla metali i tworzyw sztucznych.
 • Kalek technicznych i maszynowych — należy umieścić je w pojemniku na odpady zmieszane.
 • Papieru mokrego, ręczników papierowych — należy umieścić je w pojemniku na odpady zmieszane.
 • Papieru woskowego, zalaminowanego, zabrudzonego olejem lub smarem — należy umieścić je w pojemniku na odpady zmieszane.
 • Papieru termicznego (np. paragonów fiskalnych) i faksowego — należy umieścić je w pojemniku na odpady zmieszane.
 • Zużytych chusteczek — należy umieścić je w pojemniku na odpady zmieszane.

WARTO PAMIĘTAĆ:

 • Przed wyrzuceniem usuń elementy metalowe i części plastikowe.
 • Opakowania papierowe i tekturowe należy wyrzucać bez zawartości i zgniecione.
Grafika 1: Papier