Szkło

Szkło wrzucamy do zielonego worka lub pojemnika

Zielony worek/ pojemnik służy do wrzucania:

 • Pustych opakowań szklanych po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych oraz z gospodarstwa domowego, zarówno bezbarwne, jak i kolorowe.
 • Butelek i słoików po napojach i żywności.

NIE WYRZUCAJ TU:

 • Szyb okiennych – traktowane jako odpady budowlane, można je dostarczyć odpłatnie na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
 • Kineskopów – należy je dostarczyć odpłatnie na PSZOK we własnym zakresie.
 • Naczyń nietłukących się i żaroodpornych – są to pozostałości po segregacji, wrzuca się je do pojemnika na odpady zmieszane.
 • Talerzy, porcelany, fajansu – również pozostałości po segregacji, umieszcza się je w pojemniku na odpady zmieszane.
 • Zwykłych żarówek – są to pozostałości po segregacji, wrzuca się je do pojemnika na odpady zmieszane.
 • Świetlówek – traktowane jako odpady niebezpieczne, zgodnie z harmonogramem należy dostarczyć je na PSZOK.
 • Szyb samochodowych – należy dostarczyć je odpłatnie na PSZOK we własnym zakresie.
 • Reflektorów samochodowych – również traktowane jako odpady, dostarcza się je odpłatnie na PSZOK we własnym zakresie.
 • Dużych luster w ramie – są to odpady wielkogabarytowe, zgodnie z harmonogramem należy dostarczyć je na PSZOK.
 • Lustra przylegającego do ściany – traktowane jako odpady budowlane, dostarcza się je odpłatnie na PSZOK we własnym zakresie.
 • Stłuczonych lusterek – wrzuca się je do pojemnika na odpady zmieszane jako pozostałości po segregacji.

O TYM PAMIĘTAJ:

 • Opakowania muszą być puste.
 • Opakowania nie powinny posiadać zakrętek ani korków.
 • Opakowania nie muszą być czyste i nie wymagają mycia.
 • Do jednego pojemnika można wrzucać zarówno szkło bezbarwne, jak i kolorowe.
 • Papierowe etykiety mogą pozostać na słoikach i butelkach.
Grafika 1: Szkło