Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne generowane w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można bezpłatnie przekazać odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przykłady odpadów wielkogabarytowych:

 • Meble, stoły, krzesła
 • Zużyte opony od samochodów osobowych (ograniczenie: 4 sztuki na rok na jedno gospodarstwo domowe)
 • Materace, dywany, wykładziny
 • Deski do prasowania
 • Duże lustra (w ramie)
 • Wózki i łóżeczka dziecięce
 • Kojce dla dzieci, przewijaki
 • Rowery
 • Karnisze
 • Duże zabawki bez elektroniki, np. koń na biegunach
 • Meble ogrodowe
 • Duże donice

Jeżeli gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje odbiór odpadów wielkogabarytowych (z wyłączeniem opon samochodowych) odbiór należy zgłosić telefonicznie do godz. 14.00 dnia poprzedzającego termin planowanej wystawki oraz wystawić odpady przed posesję do godz. 6.00 w dniu wywozu. 

NIE WYRZUCAJ TUTAJ:

 • Odpadów budowlanych i remontowych, np. okładzin ścian, podłóg, sufitów, płyty kartonowo-gipsowe. Takie odpady musisz dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Odpadów sanitarnych, np. wanien, umywalek, spłuczek itp. Te również musisz dostarczyć do PSZOK.
 • Desek drewnianych, paneli, ramek okiennych, okien, drzwi. Te odpady również musisz dostarczyć do PSZOK.

WARTO PAMIĘTAĆ:

 • Ograniczenie dotyczące opon — możesz oddać maksymalnie 4 sztuki opon na jedno gospodarstwo domowe w ciągu roku kalendarzowego.
 • Nie wystawiaj razem z odpadami wielkogabarytowymi odpadów zmieszanych ani segregowanych. Te zawsze należy umieszczać w dedykowanych pojemnikach.
 • Mieszkańcy mają możliwość samodzielnego dostarczenia odpadów wielkogabarytowych do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.
Grafika 1: Odpady wielkogabarytowe