Menu

Zakład Usług Komunalnych

O ZUK CENNIK HARMONOGRAMY
KONTAKT
Zakres oferowanych usług:

– prace porządkowe:

 • całoroczne utrzymanie parków, zieleńców i pasów drogowych,
 • pielęgnacji trawników (koszenie, renowacja, grabienie),
 • zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych i wieloletnich,
 • sadzenie drzew i krzewów oraz prowadzeniem prac związanych z ich wycinką i pielęgnacją,
 • podlewanie, zraszanie – ogrodów, plantacji, skwerów,
 • zamiatanie mechaniczne i ręczne: ulic, dróg, placów, parkingów i chodników,
 • opróżnianie koszy ulicznych,
 • likwidacja “dzikich wysypisk”

– utrzymanie zimowe:

 • odśnieżanie,
 • posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno-piaskowa )
 • pozimowe sprzątanie ulic i chodników,

– usługi transportowo – sprzętowe:

 • zamiatarki mechaniczne,
 • ciągniki rolnicze z przyczepami oraz zestaw niskopodwoziowy do 8t,
 • samochody dostawcze,
 • śmieciarki,
 • koparko-ładowarka,
 • kontenerowiec