Menu

Zapytania ofertowe – aktualne

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Wałowej 16 w podziale na 3 części w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146296

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych regałów, stołów i mebli warsztatowych w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146894

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142094

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej szafki narzędziowej ruchomej z wyposażeniem oraz wyposażenia stanowiska w nowe elektronarzędzia i narzędzia ręczne w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142091

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów surowcowych, pojemników drobnych i dużych w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142088

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kontenerów w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych regałów, stołów i mebli warsztatowych w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego podnośnika nożycowego (stół) w ramach zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck” realizowanego w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck (funduszeeuropejskie.gov.pl)