Menu

Zapytania ofertowe – aktualne

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe

Projekt wykonawczy remontu instalacji

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku kotłowni zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 14 w Pucku.

Informacja o wyniku postępowania

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

zapytanie ofertowe

kosztorys ofertowy

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

informacja o unieważnieniu postępowania

zapytanie ofertowe

Kosztorys Ofertowy

Projekt wykonawczy remontu instalacji