Menu

Zapytania ofertowe – zakończone

Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Pucku jako zarządca budynków komunalnych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wymianę stolarki okiennej w latach 2023-2024 w administrowanych budynkach na terenie Miasta Puck.

zawiadomienie o wyborze oferty

zapytanie-ofertowe

 

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Nowy Świat 13 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138487

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1-go Maja 2 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137681

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy generała Józefa Hallera 1 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135013

 

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku kotłowni zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 14 w Pucku.

Informacja o wyniku postępowania

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

zapytanie ofertowe

kosztorys ofertowy

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Judyckiego 7 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130633

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/129014

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Mestwina 13 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127271

 

 

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121568

 

 

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1 Maja 9, 12 Marca 1 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122763

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Wałowej 16 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122724

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Wałowej 16 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120271

 

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

informacja o unieważnieniu postępowania

zapytanie ofertowe

Kosztorys Ofertowy

Projekt wykonawczy remontu instalacji

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Dworcowej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności pod linkiem:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Rewitalizacja Centrum Pucka (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w ramach zadania : “Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Pucku :

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Bogusława 4 w ramach zadania : “Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT :

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach :

Wykonanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z dojściem do kuchenki gazowej wraz z podłączeniem kuchenki i odbiorem przez dostawcę gazu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. Stary Rynek 7/8.

Zapytanie ofertowe na podłączenie kuchenek gazowych do istniejącej instalacji gazowej i odbiór przez dostawcę gazu w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 27 :

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej wraz z instalacją c.o., cwu, wod-kan w lok. nr 1A i 1B w Pucku przy ul. Hallera 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Przebendowskiego 4 w Pucku

Dostawa nowego spalinowego wózka widłowego w ramach zadania pn: Zaprojektowanie, wybudowanie oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie.

Dostawa nowego elektrycznego wózka widłowego w ramach zadania pn: Zaprojektowanie, wybudowanie oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Wejherowskiej 28 w Pucku w zakresie remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej wraz z remontem klatki schodowej.

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 14 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej wraz z podłączeniem kuchenki i odbiorem przez dostawcę gazu :

Wykonanie podłączenia kotła gazowego, instalacji CO i CWU w lokalach nr 1,2,6,7 i w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. gen. Józefa Hallera 1 :

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla w roku 2021 :

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Plac Obrońców Wybrzeża 1 w ramach zadania :”Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.:”Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej wraz z podłączeniem kuchenki i odbiorem przez dostawcę gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. gen. Józefa Hallera 11.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, domofonu oraz wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne w częściach wspólnych nieruchomości w budynkach położonych przy ul. Wojska Polskiego 37

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: Zaprojektowanie, wybudowanie oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z dojściem do kuchenki gazowej wraz z podłaczeniem kuchenki i odbiorem przez dostawcę gazu w lokalach nr 6, 10 i 11 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. Gdańskiej 2.

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sobieskiego 13 w ramach zadania : “Renowacja budynków mieszkalnych” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn : “Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Usługi kominiarskie 2021-2023

Usługi zduńskie 2021-2020 :

Wymiana stolarki okiennej 2021-2022

Docieplenie stropodachu, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej – Nowy Świat 8

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej i domofonu w częściach wspólnych nieruchomości oraz wykonanie wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ulicy Nowy Świat 8

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Derdowskiego 1 w Pucku w zakresie czyszczenia elewacji wraz z ponownym malowaniem oraz wymianą ekranów balkonów i wymianą posadzek

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Wojska Polskiego 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – MDL 10

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Sambora 4

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Wałowa 16

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA do Puckiej Gospodarki Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – 10 Lutego 27

Zapytanie ofertowe na dostawę art. biurowych :

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Morskiego Dywizjonu Lotniczego 2

Zapytanie ofertowe na podłączenia kotła gazowego, wykonanie instalacji CO i CWU w lok. 4, 5, 5A, ul. MDL 2

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Wojska Polskiego 13

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Pl. Obrońców Wybrzeża 1

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – 10 lutego 19

Ocieplenie stropodachu – Abrahama 15

Zapytanie na ocieplenie stropodachu Abrahama 15 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Abrahama 15 – pobierz

Ocieplenie stropodachu Przebendowskiego 13

Zapytanie na ocieplenie stropodachu Przebendowskiego 13 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebendowskiego 13 – pobierz

Ocieplenie stropodachu – Hallera 5;7;13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 5 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 7 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 13 – pobierz

Budowa nowej wew. instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 ( unieważnione)

Zapytanie na budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 (unieważnione)- pobierz
Projekt – budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 ( unieważnione) – pobierz
Kosztorys – budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 (unieważnione) – pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Bogusława 4 – pobierz

Ekspertyza tech. dot. stanu budynku – ul. Zamkowa 2

Zapytanie na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu budynku przy ul. Zamkowej 2 – pobierz
Uzupełnienie zapytania na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu budynku przy ul. Zamkowej 2 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –pobierz

Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

Zapytanie – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4

Zapytanie –pobierz
Projekt  – pobierz
Kosztorys  – pobierz
Wybór oferty – pobierz

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach Dworcowa, Gen. J. Hallera, Wejherowska, Mestwina, 10-go Lutego w miejscowości Puck w ramach „Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej” obejmująca uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck etap II”

Zapytanie ofertowe – pobierz
Projekt budowlany Sieć kan. sanitarnej – pobierz
Projekt budowlany przyłącza kan. sanitarnej – pobierz
Przedmiar robót – pobierz
Zmiana treści zapytania ofertowego – pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz


Wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

Zapytanie – pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz


Badanie środowiskowe miejsca pracy

Zapytanie – pobierz

Wynik – pobierz


Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żeglarzy i 12 marca

Zapytanie – pobierz

Przedmiar robót – pobierz

STWiORB – pobierz

PB część RYS – rys. 3,4,5 rys. nr 1 rys. nr 2

PB część opis 1  – pobierz

PB część opis 2 – pobierz

PB część opis 3 – pobierz

PB BIOZ – pobierz

Pytania i odpowiedzi – pobierz

Wynik postępowania – pobierz


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Gdańskiej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT. || 13.02.2019||


Zapytanie na wymianę pionów wod-kan – ul. Gdańska 3

Zapytanie – pobierz

Kosztorys – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Zapytanie ofertowe na utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia – Władysławowo ul. Władysława IV 2 i 3

Zapytanie – pobierz

Rysunek zagospodarowania terenu  –pobierz

Wybór oferty – pobierz


Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ulicy Gdańskiej 3

Zapytanie ofertowe

Projekt instalacji gazowej

Przedmiar instalacja gazowa

Wybór oferty


Zapytanie na dostawę kontenera sanitarnego

Zapytanie

Wybór oferty


Zapytanie na legalizację ciepłomierzy

Zapytanie – pobierz

Wzór umowy – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Zapytanie na budowę nowej wew. instalacji gazowej – Morska 15

Zapytanie – pobierz

Projekt instalacji gazowej – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1-go Maja 8 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

  1. Zapytanie ofertowe – pobierz
  2. Przedmiar robót – pobierz
  3. Projekt zagospodarowania otoczenia – pobierz
  4. Kolorystyka elewacji – pobierz
  5. Wybór oferty – pobierz

Zapytanie na dostawę miału węglowego

Zapytanie –pobierz
Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr. 2 – wzór umowy  –pobierz
Wybór oferty – pobierz


Wykonanie, dostawa oraz montaż 8 szt. wezłów ciepłowniczych


Dostawa materiałów biurowych, tuszy oraz tonerów.


Wymiana wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych – ul. Wejherowska 14a i 14b


Wymiana instalacji wod-kan, CO – Majkowskiego 10


Dostawa agregatu prądotwórczego na teren SUW w Pucku


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT (Unieważnione)


Remont Stacji Uzdatniania Wody w Pucku – ul. Wejherowska 39


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sambora 11 w ramach zadania : ” Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn. : ? Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Zapytanie na dostawę minikoparki gąsienicowej ( UNIEWAŻNIONE)


Zapytanie na dostawę minikoparki gąsienicowej


Remont 3 klatek schodowych – Przebendowskiego 9


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sambora 11 w ramach zadania : ” Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn. : ? Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej – Majkowskiego 10


Budowa nowej wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej – 10-go Lutego 20


Przemurowanie komina – Dworcowa 7


Zapytanie na wymianę wew. instalacji elektrycznej – Nowy Świat 2


Wykonanie okresowych kontroli dot. instalacji gazowych


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Budowa nowej wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej – 10-go Lutego 14

Zapytanie na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – Nowy Świat 2

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej – Bogusława 11, Puck

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 19 w ramach zadania : “Renowacja budynków mieszkalnych” oraz “Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.; “Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Dostawa miału węglowego :

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego – Sobieskiego 13 :

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego – Judyckiego 7  :