Menu

Zapytania ofertowe – zakończone

Zapytanie ofertowe na podłączenia kotła gazowego, wykonanie instalacji CO i CWU w lok. 4, 5, 5A, ul. MDL 2

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Wojska Polskiego 13

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – Pl. Obrońców Wybrzeża 1

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – 10 lutego 19

Ocieplenie stropodachu – Abrahama 15

Zapytanie na ocieplenie stropodachu Abrahama 15 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Abrahama 15 – pobierz

Ocieplenie stropodachu Przebendowskiego 13

Zapytanie na ocieplenie stropodachu Przebendowskiego 13 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebendowskiego 13 – pobierz

Ocieplenie stropodachu – Hallera 5;7;13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 5 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 7 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Hallera 13 – pobierz

Budowa nowej wew. instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 ( unieważnione)

Zapytanie na budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 (unieważnione)- pobierz
Projekt – budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 ( unieważnione) – pobierz
Kosztorys – budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4 (unieważnione) – pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Bogusława 4 – pobierz

Ekspertyza tech. dot. stanu budynku – ul. Zamkowa 2

Zapytanie na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu budynku przy ul. Zamkowej 2 – pobierz
Uzupełnienie zapytania na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu budynku przy ul. Zamkowej 2 – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –pobierz

Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

Zapytanie – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej, ul. Bogusława 4

Zapytanie –pobierz
Projekt  – pobierz
Kosztorys  – pobierz
Wybór oferty – pobierz

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach Dworcowa, Gen. J. Hallera, Wejherowska, Mestwina, 10-go Lutego w miejscowości Puck w ramach „Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej” obejmująca uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Puck etap II”

Zapytanie ofertowe – pobierz
Projekt budowlany Sieć kan. sanitarnej – pobierz
Projekt budowlany przyłącza kan. sanitarnej – pobierz
Przedmiar robót – pobierz
Zmiana treści zapytania ofertowego – pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz


Wymiana stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

Zapytanie – pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty – pobierz


Badanie środowiskowe miejsca pracy

Zapytanie – pobierz

Wynik – pobierz


Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żeglarzy i 12 marca

Zapytanie – pobierz

Przedmiar robót – pobierz

STWiORB – pobierz

PB część RYS – rys. 3,4,5 rys. nr 1 rys. nr 2

PB część opis 1  – pobierz

PB część opis 2 – pobierz

PB część opis 3 – pobierz

PB BIOZ – pobierz

Pytania i odpowiedzi – pobierz

Wynik postępowania – pobierz


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Gdańskiej 3 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT. || 13.02.2019||


Zapytanie na wymianę pionów wod-kan – ul. Gdańska 3

Zapytanie – pobierz

Kosztorys – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Zapytanie ofertowe na utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia – Władysławowo ul. Władysława IV 2 i 3

Zapytanie – pobierz

Rysunek zagospodarowania terenu  –pobierz

Wybór oferty – pobierz


Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ulicy Gdańskiej 3

Zapytanie ofertowe

Projekt instalacji gazowej

Przedmiar instalacja gazowa

Wybór oferty


Zapytanie na dostawę kontenera sanitarnego

Zapytanie

Wybór oferty


Zapytanie na legalizację ciepłomierzy

Zapytanie – pobierz

Wzór umowy – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Zapytanie na budowę nowej wew. instalacji gazowej – Morska 15

Zapytanie – pobierz

Projekt instalacji gazowej – pobierz

Wybór oferty – pobierz


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 1-go Maja 8 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

  1. Zapytanie ofertowe – pobierz
  2. Przedmiar robót – pobierz
  3. Projekt zagospodarowania otoczenia – pobierz
  4. Kolorystyka elewacji – pobierz
  5. Wybór oferty – pobierz

Zapytanie na dostawę miału węglowego

Zapytanie –pobierz
Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy – pobierz
Załącznik nr. 2 – wzór umowy  –pobierz
Wybór oferty – pobierz


Wykonanie, dostawa oraz montaż 8 szt. wezłów ciepłowniczych


Dostawa materiałów biurowych, tuszy oraz tonerów.


Wymiana wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych – ul. Wejherowska 14a i 14b


Wymiana instalacji wod-kan, CO – Majkowskiego 10


Dostawa agregatu prądotwórczego na teren SUW w Pucku


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT (Unieważnione)


Remont Stacji Uzdatniania Wody w Pucku – ul. Wejherowska 39


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sambora 11 w ramach zadania : ” Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn. : ? Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Zapytanie na dostawę minikoparki gąsienicowej ( UNIEWAŻNIONE)


Zapytanie na dostawę minikoparki gąsienicowej


Remont 3 klatek schodowych – Przebendowskiego 9


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sambora 11 w ramach zadania : ” Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn. : ? Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej – Majkowskiego 10


Budowa nowej wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej – 10-go Lutego 20


Przemurowanie komina – Dworcowa 7


Zapytanie na wymianę wew. instalacji elektrycznej – Nowy Świat 2


Wykonanie okresowych kontroli dot. instalacji gazowych


Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: ” Renowacja budynków mieszkalnych ” oraz ” Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” wspólfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT


Budowa nowej wew. instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego do kuchenki gazowej – 10-go Lutego 14

Zapytanie na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – Nowy Świat 2

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej – Bogusława 11, Puck

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 19 w ramach zadania : „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.; „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT

Dostawa miału węglowego :

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego – Sobieskiego 13 :

Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości wraz z przejściem do każdego lokalu mieszkalnego – Judyckiego 7  :