Menu

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o w Pucku,

Projektu ” Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno  – ściekowej w aglomeracji Puck”

uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez

Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektu w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).