Menu

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o w Pucku projektów:

1)  ” Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno  – ściekowej w aglomeracji Puck” (umowa nr: POIS.02.03.00-00-0118/17)

2) ” Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Pucku” (umowa nr: POIS.02.02.00-00-0044/18)

uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektów w szczególności poprzez:

  1. a)  specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
  2. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl/nieprawidlowosci).